top of page

Konfirmantpresentasjon på Ålgård bedehus

For første gang i Ålgård bedehus sin historie startet denne uken konfirmantarbeid i regi av Misjonsforsamlingen og Bedehusforsamlingen på Ålgård bedehus.

Konfirmanter og forbedere utdeling bibler

Hver konfirmant har fått sin egen forbeder som delte ut bibel til sin konfirmant denne dagen.

På møtet fikk vi også se bilder og video fra "bli kjent" weekenden som konfirmantene hadde vært på. Og hele forsamlingen fikk prøve seg på trim-programmet som en av ungdomslederne hadde kjørt på weekenden. Det så slik ut:

Hør talen

Spill av talen

Trond Kjartan delte i sin tale historien om profeten Elisja og hans læregutt som i 2. Kongebok 6:12 f ser hvordan Gud hjalp Israelsfolket mot Arameerkongen. Trond Kjartan fortalte også om en pastor i Midtøsten som ble arrestert for sin tro, og som ropte til sin sønn ut gjennom politibilen:

"Si ikke til Gud at du har store problemer, men si til problemene at du har en stor Gud!"

Han brukte også et eksempell fra "oransjerevolusjonen" i Ukraina i 2004 hvor en døvetolk som i et lite bilde på en nyhetssending formidlet sannheten om det nylig avholdte valget. Døvetolken fortalte, med tegnspråk, at folk ikke måtte tro på de nyhetene som de hørte. Og at det sittende regimet ikke hadde vunnet valget, det var valgjuks. Alle dere døve, spre dette så godt dere kan rundt i landet og be folk protestere.

Protestene førte så til oransjerevolusjonen som igjen førte til nyvalg og seier for opposisjonen.

Dette la Trond Kjartan frem som et lite bilde på hvordan verden i dag forteller oss i ett stort "falskt bildet" om hva som er viktig for å oppnå lykke, jo, penger, materiell velstand og realisere seg selv. Mens Jesus i det "lille bildet" har en annen ekte fortelling, om hva som egenltig betyr noe.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page