top of page

Har du en nådegave?

På søndagens storsmaling snakket Tarje Angelskår om nådegaver, mens Mia Holta advarte mot snorking på forsamlingsweekenden på Horve 2.-4. juni 2017.

Som forebyggende arbeid er Mia her igang med snorkekurering ved hjelp av snorkehatt. Det ble en heller våt opplevelse for en stakkars snorker.

Hør talen HER.

Da tarje slapp til på podiet tok han frem høstens tema som er "nådegaver". Ofte kan vi knytte nådegaver opp til gjerninger, men det er en gratis (nåde) gave.

Bibelhenvisninger:

- 2. Timoteus 3:16-17

- 1. Peter 4:10

- 1. Korinterbrev 12:1-11

- Haggai 1:2-8

Tarje viste til tre kategorier nådegaver:

- Kunnskapsgaver

- Talegaver

- Handlingsgaver

"En nådegave er den oppgaven jeg står i når jeg er utrustet av Gud" - Sitat av Arnfinn Skårheim.

"En nådegave er en gave Gud har sendt deg til menigheten" - Sitat Harald K. Hammer.

Videre utfordret Tarje til å bli bevist hvilke nådegaver hver enkelt har. Nådegavene skal brukes inn i forsamlingen, og vi må hjelpe hverandre til å finne våre gaver. Det må være rom for å prøve seg frem og utøve gavene i frosamlingen.

Liste over nådegaver:

Visdom

Kunnskap žTrosgave žHelbredelse žGjøre Under žProfetisk tale žBedømme ånder žTungetale žTydning av tungetale Undervisning žOrganisering žGjestfrihet žBarmhjertighet žSjelesorg žKunstnerisk kreativitet Musikk žHåndverk žGi (spesiell givertjeneste) Hjelpe žFrivillig fattigdom Apostelgaven (menighetsplanting) Evangelisering žLede žBedømme åpenbaringer Demonutrivelse žBønn žTjene žEnslig stand žHyrde žMisjonær žBeredskap til å lide

Se også tidligere innlegg om nådegaver HER.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page