top of page

Herren roser den uærlige forvalter???

"Herren roste den urettferdige forvalteren fordi han hadde skikket seg klokt..." Lukas 16:8 A

Leste du riktig? Jeg tror det. T. K. Michaelsen talte over en lignelse fra Lukkas som setter livet i perspektiv. Hør talen HER.

Michaelsen forteller at Gud først og fremst er opptatt av relasjon og fellesskap med deg.

"Gud er ikke ute etter pengene dine, men hjerte ditt!"

I tillegg viser Michaelsen at lignelsen handler om å sette forvaltingen av våre liv inn et riktig perspektiv. Hva er målet vårt med forvaltingen av de tingene vi har fått til rådighet her på jorden? Har vi evigheten for øye når vi forvalter det vi har fått?

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page