top of page

Is og Bibel

Tarje smiler fra øre til øre - han har jo fått is. Klokken er litt over halv åtte og drøset går gått. Snart tas Biblene frem og det innledes med en kort bønn.

Dette er en av tre husgrupper for unge voksne hvor vi samles for å dele tro og liv. Ansvar for opplegg går på rundgang, og for tiden har vi en gjennomgang av "fader vår" - eller "vår far" som det heter nå om dagen.

Etter kaffe og drøs innleder vi med bønn før vi starter på dagens opplegg. Det kan være alt fra en tale vi ser på Youtube, til noe personlig som man ønsker å dele eller ta opp til samtale. Etterpå snakker vi sammen om det vi har hørt.

Så går guttene og jentene i gruppe hver for seg, tar en kort statusoppdatering og ber sammen.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page