top of page

Nytt år - Nytt semester

Velkommen til nytt vårsemester i Bedehusforsamlingen på Ålgård bedehus. Vi gleder oss over å få være en forsamling som sammen ønsker å vokse i kunnskap og kjennskap til Jesus. Og vi ønsker å se barn, unge og voksne bli disippelgjorte etterfølgere av Jesus i et fellesskap for alle generasjoner.

Storsamlingen annen hver søndag kl 11 er vårt felles møtepunkt der vi kommer sammen for fellesskap, forkynnelse, lovsang og bønn. Her forretter vi også dåp og nattverd. Barna får tilpasset undervisning i aldersbestemte grupper og blir fulgt opp av dyktige ledere. Ønsker en å være med i et mindre fellesskap som huskirke, bønnegruppe, mannsgruppe el.l er en velkommen til dette. Du finner kontaktinformasjon om dette på hjemmesidene her.

Talene denne våren vil fortsette fokuset på nådegaver som vi har hatt i høst. I tillegg vil vi fokusere på hvordan vi kan bruke våre gaver inn i det kristne fellesskapet og videre i hverdagen. Vi ønsker også å sette fokus på det kristne hjemmet og hvordan vi kan videreformidle vår tro til barn og unge, og utruste dem til å være frimodige og trygge kristne. Programmet for våren finner du i kalender.

Hjertelig velkommen til nytt semester i Bedehusforsamlingen Ålgård. Ønsker du mer informasjon om oss er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon her på hjemmesidene våre.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page