top of page

På vei inn i nytt semester...

Vi er på vei inn i høsten med utfordringer og muligheter som kommer vår vei. Som forsamling vil vi møte høsten med følgende tema: Elske, kjenne og tjene Gud

Ålgård Bedehus Oppussing

Velkommen til et nytt, spennende semester i Bedehusforsamlingen Ålgård. Forsamlingen er i vekst, og vi gleder oss over både nye medlemmer og nytt spennende arbeid. Hovedsalen har i løpet av sommeren fått et skikkelig ansiktsløft, stor takk til alle som har lagt ned mange dugnadstimer og bidratt med økonomi (Trykk HER) for å kunne realisere oppussingsprosjektet så langt.

AWANA – det nye søndagsskoleopplegget - starter opp 20. august med 30 ledere

engasjert. 19 konfirmanter skal følge konfirmasjonsundervisningen på Bedehuset dette året, noe som vi opplever som et stort privilegium. I tillegg er mange engasjert i andre ansvarsområder som lovsang, connect, huskirker, vertskap, teknikk, bønnearbeid, praktiske oppgaver, styre og lederskap m.m.

Bedehusforsamlingen er et fellesskap der vi sammen bygger et åndelig hjem for alle generasjoner. Vårt ønske er å skape et «hjem» der små og store kan oppleve seg sett, hørt og vokse i kunnskap og kjennskap til Jesus Kristus, et fellesskap der alle får tjene med de gaver Gud har gitt dem.

En voksende forsamling gir også utfordringer. Vi oppfordrer alle til å se etter og ta godt imot nye som kommer til Bedehusforsamlingen, være bevisst på å hilse og gjerne invitere dem til å bli bedre kjent. Det kan gjøres over en kaffekopp, et middagsbesøk eller en felles tur i Gjesdals mange fine turalternativer. Og veldig gjerne på tvers av generasjonene, det vil være til stor berikelse for alle.

Tema for høsten er hentet fra AWANA: «Elske, kjenne og tjene Gud.» Vår tro på Jesus får størst påvirkning i samfunnet gjennom at vi lærer å kjenne, elske og tjene Ham. Den kristne familien er den viktigste trosformidleren, ikke bare til våre barn, men også til menneskene rundt oss i dagliglivet. Derfor ønsker Ålgård Bedehusforsamling å legge til rette for godt samspill mellom hjem og forsamling.

Også denne høsten har vi både lokale talere og inviterte gjestetalere, se kalenderen på hjemmesiden. Vi gleder oss også over at vi får bære mange barn til dåp – et stort privilegium.

Vi er veldig takknemlige for våre ansatte, familiearbeider Mia Holta og ungdomsleder Lars Magne Grødem som er sentrale i både utvikling og drift av arbeidet i Bedehusforsamlingen. Vi ber alle våre medlemmer å huske dem og deres familier spesielt i bønn.

Da ønsker vi igjen varm velkommen til et nytt semester i Bedehusforsamlingen Ålgård.

Hilsen Lederskapet

.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page