top of page

Tjenestegrupper

Tjeneste - bli med!

Vil du bidra inn i fellesskapet? Vårt mål er at det alltid skal være flere som står sammen om hver enkelt oppgave. Derfor har vi også behov for din hjelp. Nedover på siden finner du forskjellige tjenestegrupper. Se om det er noen oppgaver du kan tenke deg å være med på. Eller kanskje du ser et behov som ingen har tatt tak i enda. Ta kontakt så ser vi hva vi kan få til sammen!

Supert! Du blir kontaktet fortløpende.

Musikk

Denne gruppen har ansvar for sang og musikk under møtene. Vi har to forsangerteam som deltar på annenhver gudstjeneste. Teamene møtes 1-2 timer før hver gudstjeneste for å øve, men har også øvelser utenom.

Ledere:

Team Olav: Olav Hendum

 - 411 73 093, e-post

Team Gilje: Ole Gilje

 - 997 98 747, e-post

Teknikk

Teknikkergruppen har ansvar for lyd, lys og bilde under gudstjenestene og andre samlinger.

I forkant av hver samling settes det opp en kjøreplan i dataprogrammet "Easy worship". Der legges alle sangene og eventuelt tekst, powerpoint, filmklipp som skal benyttes inn.

 

Lydutstyr rigges opp før møtet og ned etter møtet, og lyden styres fra miksepulten under gudstjenestene.

Leder:

Tormod Bjørsvik

 - 930 55 621, e-post

Dekor

Dekorgruppen har ansvar for å pynte på bedehuset. Dekor kan være med på å understreke tema for semesteret og er en måte å bruke flere sanser i forkynnelsen. Hvordan det skal pyntes kommer an på hvem som er med på pyntingen. Litt variasjon kan også være spennende, kanskje du har noen ideer?

Leder:

Elisabeth Madland

- 901 53 894

Vertskap

Denne gruppen har ansvar for å ta imot folk og ønske dem velkommen før gudstjenestene starter. De koker også kaffe og har ansvar for noe å bite i etter møtet.

Ledere:

Inger Johanne Ravndal Lima

 - 918 62 161, e-post

Rønnaug Slyk

 - 454 24 760, e-post

Awana
- søndagsskole -

På gudstjenestene har vi søndagsskole for barna under talen. Her er målet å bli kjent med Jesus, hverandre, lære fra  Bibelen og ha det GØY. Vi ønsker også å formidle ideer og ressurser barn og foreldre kan bruke sammen i hjemmene.

Søndagsskolen er et felles arbeid med samling hver søndag. Både når Norkirken Ålgård og Ålgård Misjonsforsamling har ansvaret for møtet.

Hovedleder:

Elise Rønning - 93676835, e-post

Gudstjenestegruppe

Gudstjenestegruppen har ansvaret for gjennomføringen av våre gudstjenester annen hver søndag. Alle som skal delta under gudstjenesten må koordineres og møtet må ledes. Deltakerne i gruppa samles til bønn og klargjøring en times tid før møtet starter.

Leder:

Kirsten Gilje Steinskog

 - 920 19 462, e-post

bottom of page