Kontakt oss

Norkirken Ålgård

Adresse: Krambugata 2, 4332 Ålgård

Tilknyttet: Normisjon - www.normisjon.no

Mail: post@norkirkenalgard.no

Organisasjonskart: Se fil

Øvrig kontakt: Se nedover på siden

Kontakt nettsidene

Har du kommentarer, forslag eller funnet feil på nettsidene våre? Eller kjenner du til noe som burde bli lagt ut i programmet eller en nyhetssak som burde legges ut? Har du lyst å være med å poste innhold eller arbeide med nettsidene?

Ansatte

Mye av vårt arbeid er basert på dugnad, men noen av oppgavene ivaretas av personer som er ansatt av forsamlingen vår. Nå har vi 2 ansatte som arbeider inn mot barn, ungdom og familie.

Mia Holta

Familiearbeider

Tlf.: 970 93 674

E-post: familie.bedehuset@gmail.com

Elise.jpg

Elise Rønning 

Søndagsskolearbeider

Tlf.: 

Lederskapet

Lederskapet er en gruppe personer som jevnlig møtes for drøfte aktivitetene og innholdet i forsamlingen. Det utarbeides handlingsplaner for et halvt år om gangen hvor man prøver å stake ut en kurs for forsamlingen og ta tak i utfordringer som har dukket opp.

En av de store oppgavene til lederskapet er å bære arbeidet i bønn. I denne gruppen er ikke engasjementet tidsbestemt, og medlemmene oppnevnes av styre.

Dersom du har spørsmål til innholdet i vårt arbeid eller har tanker om hvor vi som forsamling skal sette kursen er du mer enn velkommen til å ta kontakt.

Kontaktperson

Toralf Hetland

Leder, lederskapet

Tlf.: 932 21 868

E-post

Styret

Styret har ansvaret for den formelle driften av forsamlingen vår. De tar seg av eventuelle ansettelser og styrer økonomien. I styret velges det nye medlemmer hvert årsmøte.

Det er en egen valgnemd som fremmer kandidater til valg. Det forsøkes å bytte noen styremedlemmer hvert år for å sikre god kontinuitet.

Kontaktperson

IMG-4199.jpg

Mary-Ann Espedal 

Leder, styret

Tlf.: 917 42 986

E-post: maryann.espedal@gmail.com

Gjelder henvendelsen Ålgård bedehus? 

Ålgård bedehus, altså selve bygningen, har et eget styre. Dersom henvendelsen gjelder leie av bedehuset eller andre ting som går på selve bygningen, trykk på boksen nedenfor for å komme til deres nettside.

 
Bli en del av vårt fellesskap!

Du er hjertelig velkommen i vårt fellesskap. 

 

Det er ikke krav om medlemsskap for å være en del av vårt fellesskap. Mange av oss kjenner likevel på en tilhørighet som gjør at vi ønsker å stå som medlemmer av Norkirken Ålgård. Forsamlingen er innmeldt i Normisjon, men vi har et spekter av forskjellig bakgrunn.

Som medlem får du tilsendt informasjon på mail angående forsamlingen.

 

Dersom du ønsker å bli medlem av Norkirken Ålgård kan du fylle ut skjemaet til høyre, så tar vi kontakt.