top of page

Kontakt oss

Norkirken Ålgård

Adresse: Krambugata 2, 4332 Ålgård

Tilknyttet: Normisjon - www.normisjon.no

Mail: jorn@norkirkenalgard.no

Organisasjonskart: Se fil

Øvrig kontakt: Se nedover på siden

Kontakt nettsidene

Har du kommentarer, forslag eller funnet feil på nettsidene våre? Eller kjenner du til noe som burde bli lagt ut i programmet eller en nyhetssak som burde legges ut? Har du lyst å være med å poste innhold eller arbeide med nettsidene?

Ansatte

Mye av vårt arbeid er basert på frivillighet, men noen av oppgavene ivaretas av personer som er ansatt av forsamlingen vår. For tiden har vi ansatt en forsamlingsleder.

Jørn Helland.JPG

Jørn Helland

Forsamlingsleder

Tlf.: 921 52 006

E-post: jorn@norkirkenalgard.no

Lederskapet

Lederskapet er en gruppe personer som jevnlig møtes for drøfte aktivitetene og innholdet i forsamlingen. Det utarbeides handlingsplaner for et halvt år om gangen hvor man prøver å stake ut en kurs for forsamlingen og ta tak i utfordringer som har dukket opp.

En av de store oppgavene til lederskapet er å bære arbeidet i bønn. I denne gruppen er ikke engasjementet tidsbestemt, og medlemmene oppnevnes av styre.

Dersom du har spørsmål til innholdet i vårt arbeid eller har tanker om hvor vi som forsamling skal sette kursen er du mer enn velkommen til å ta kontakt.

Kontaktperson

Trond Kjartan Michaelsen.JPG

Trond Kjartan Michaelsen

Leder, lederskapet

Tlf.: 405 45 815

E-post:

Styret

Styret har ansvaret for den formelle driften av forsamlingen vår. De tar seg av eventuelle ansettelser og styrer økonomien. I styret velges det nye medlemmer hvert årsmøte.

Det er en egen valgnemd som fremmer kandidater til valg. Det forsøkes å bytte noen styremedlemmer hvert år for å sikre god kontinuitet.

Kontaktperson

IMG-4199.jpg

Mary-Ann Espedal 

Leder, styret

Tlf.: 917 42 986

E-post: maryann.espedal@gmail.com

Gjelder henvendelsen Ålgård bedehus? 

Ålgård bedehus, altså selve bygningen, har et eget styre. Dersom henvendelsen gjelder leie av bedehuset eller andre ting som går på selve bygningen, trykk på boksen nedenfor for å komme til deres nettside.

Bli medlem
Bli en del av vårt fellesskap!

Du er hjertelig velkommen i vårt fellesskap. 

 

Det er ikke krav om medlemsskap for å være en del av vårt fellesskap. Mange av oss kjenner likevel på en tilhørighet som gjør at vi ønsker å stå som medlemmer av Norkirken Ålgård. Forsamlingen er innmeldt i Normisjon, men vi har et spekter av forskjellig bakgrunn.

Som medlem får du tilsendt informasjon på mail angående forsamlingen.

 

Dersom du ønsker å bli medlem av Norkirken Ålgård kan du fylle ut skjemaet til høyre, så tar vi kontakt.

Bli medlem!

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for medlemsskap

bottom of page