top of page
Stone Builder

Fundament

Hva bygger vi på?

Norkirken Ålgård står under Normisjon som du kan lese mer om på www.normisjon.no. Vi er en evangelisk luthersk organisasjon som ønsker å styre etter Bibelens veiledning og holde den frem som øverste autoritet for liv og lære. Samtidig bygger vi på de samme bekjennelsesskriftene som Den Norske Kirke.

Et bekjennelsesskrift er et skrift som sammenfatter hva vi er overbevist om at Bibelen lærer i ulike trosspørsmål. I Norge har lutherske kirkesamfunn tradisjonelt sett hatt fem bekjennelsesskrifter. De tre felleskirkelige oldkirkelige bekjennelsene har fokuset på forståelsen av Gud.

Fra reformasjonen har vi den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme som er en tydeliggjøring av særpreget ved en luthersk kristendomsforståelse.

Gamle dokumenter
De oldkirkelige bekjennelser

Dette er tre forskjellige bekjennelser som de fleste kirker står samlet om. De kan føres tilbake helt til oldkirken:

 

  • Den apostoliske trosbekjennelse

  • Den nikenske trosbekjennelse

  • Den athanasianske trosbekjennelse

Den augsburgske bekjennelse av 1530
"Confessio Augustana"

Denne bekjennelsen ble til under reformasjonen på 1500 tallet. Reformasjonsbevegelsen, hvor Martin Luther var sentral, måtte forklare sine religiøse overbevisninger for den tyske keiseren. Bekjennelsen består av 21 korte punkter som beskriver sentrale momenter i den lutherske kristendomsforståelsen.

Penn og gammel skrift
Dokument
Luthers lille katekisme

Den lille katekismen ble skrevet med tanke på undervisning av barn og er skrevet i "spørsmål-svar" format. Den tar for seg de ti bud, den apostoliske trosbekjennelse, Fadervår, dåpen, nattverden og skriftemålet.

bottom of page