top of page

Lederskapet

Lederskapet

Lederskapet er en gruppe som jobber med å sette styring på forsamlingen. Her ligger ansvaret for innholdet i samlingene våre, hvilke arbeid som skal drives og hvordan det skal drives.

En av de store oppgavene til lederskapet er å bære arbeidet i bønn. I denne gruppen er ikke engasjementet tidsbestemt, og medlemmene oppnevnes av styret.

Ønsker du kontakt med lederskapet, ta kontakt med Trond Kjartan Michaelsen.

Trond Kjartan Michaelsen.JPG

Trond Kjartan Michaelsen

Leder og kontaktperson

Tlf.: 405 45 815

kåre.jpg

Kåre Gilje

Mary-Ann Espedal.JPG

Mary-Ann Espedal

bottom of page