top of page

Hensikt

Tilbedelse: Vi er til for at mange flere skal tilbe den tre-enige Gud som livgiver, Herre og Frelser.

Fellesskap: Vi bygger fellesskap preget av vennskap med Jesus, og vennskap med hverandre.

Vekst: Vi vil støtte den enkelte til å utvikle et nært vennskap med Jesus, modnes som menneske og bli i stand til å gjøre andre til Jesu disipler.

Tjeneste: Den enkelte medlem i forsamlingen ønsker å tjene Gud og mennesker med de gaver Gud har gitt dem.

Misjon: Nye mennesker vinnes for Jesus - fra Ålgård til jordens ender.

bottom of page