top of page

Satsingsområder

Barn

Vi vil støtte unge familier til å være gode kristne modeller for barna sine.
Vi vil utvikle søndagsskolen videre
Vi vil inspirere og støtte lederne i de ulike barnegruppene
Vi vil starte nye barnegrupper i byggefeltene

Penn og gammel skrift
Gamle dokumenter
Ungdom

Vi vil være tilgjengelige og støtte ungdomslederne
Vi vil bidra med praktiske tjenester, undervisning og veiledning

Gudstjenester

Vi vil bygge videre regelmessige og relevante gudstjenester der hele familien kan trives
Vil vil utvikle videre tjenestegruppene
Vi vil følge opp alle lederne regelmessig

Penn og gammel skrift
Gamle dokumenter
Smågrupper

Vi vil bidra aktivt i foreldregrupper for konfirmanter
Vi vil bygge flere huskirker og Alpha-kurs i hjemmene
Vi vil følge opp lederne i smågruppene

Misjon

Vi vil formidle relevant misjonsinfomasjon
Vi vil arbeide for givertjeneste til konkrete prosjekt og lignende
Vivil formidle kallet til misjon i vårt eget land og i den store verden

Dokument
bottom of page