top of page

Verdenshistoriens to linjer

"Gud ønsker å gi oss gaver" sier Trond Kjartan etter at Mia Holta har delt ut påskeegg. Hennes poeng var at Gud har gjort alt ferdig for oss slik at vi kan få være med Ham i evigheten. Det gjenstår bare en ting: Vi må ta imot den gaven Gud har for oss, og dette er frivillig opp til hver enkelt.

Tale ved Trond Kjartan Michaelsen

Videre tar Trond Kjartan et steg tilbake for å få et større overblikk over verdenshistorien. Han følger to linjer tilbake fra skapelsen, gjennom Israels historie og frem til verdenshistoriens klimaks da Gud reiste Jesus fra Nasaret opp fra de døde påskemorgen for om lag 2000 år siden.

Gjennom hele historien går disse to linjene, den røde og den sorte. Vi mennesker gjør opprør mot Gud, den sorte linjen, og Gud møter oss mennesker med sin frelsesplan, den røde linjen.

Selv om vi fortsatt har med oss begge linjene også etter Jesu oppstandelse, er den sorte linjen nå satt ut av spill. På samme måte som et ekteskap kan bestå av dager med utfordringer og ting som ikke er som det skulle, er vi som tror på Jesu oppstandelse i et forhold til Gud der vi skal få være med ham i evigheten. Selv om det er mye som ikke er perfekt i våre liv.

"Det må faktisk en domsslutning til for å komme ut av dette forholdet."

Derfor er ikke døden lenger en trussel for oss som tror på Jesus og hans oppstandelse, men en port in til et evig liv med Gud. Dette gir håp og mot til å gå gjennom livets vanskeligheter.

Bibelvers:

  • Johannes evangeliet kap. 20 vers 1-10 – Påskebudskapet

  • 1. Mosebok kap. 3 - Syndefallet

  • 1. Mosebok kap. 6 og utover – Noah

  • 1. Mosebok kap. 11 – Tårnet i Babel

  • 2. Mosebok kap 3 og utover – Moses leder Israelsfolket ut av Egypt

  • 4. Mosebok kap. 21 vers 1-9 – Kobberslangen i ørkenen

  • Johannes evangeliet kap 1 vers 9 – Se der Guds lam…

  • 1. korinterbrev kap 15 – Kuliminerer i vers 51-55 og kan oppsummeres med 54 B og 55: Døden er oppslukt, seieren vunnet. – Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page