top of page

Nytt fra Kambodsja


Da er vi snart halvveis i 2022 og virksomheten i Kambodsja nærmer seg «normalen» etter pandemien. Det har vært flere besøk fra IMI og fra regionen i det siste og vi har fått treffe de lokale stabene som fortsetter sitt gode arbeid med både frimodighet og med et tydelig Gudsrike perspektiv, både i det kirkebyggende og i det humanitære arbeidet. Vi er velsignet med medarbeidere som har høy kallsbevissthet og som vil hverandre godt. Det skaper fellesskap som gir både kraft og målrettethet i arbeidet. Det er en gave!


Vi må fortsette å be for stabene så de kan stå sammen i tjenesten og være redskap for Guds Rikes fortsatte vekst i Kambodsja.


I det kirkebyggende arbeidet er det fortsatt stor etterspørsel etter ledertreningen. Huskirkene blir stadig viktigere og under aksjonen i vår ble det etablert nye huskirker i 24 landsbyer. Over halvparten av evangelistene klarer seg nå uten lønnstilskudd. Impuls ser ut til å treffe ungdommen i Kambodsja på en sterk måte og det er stor vekst i Impuls arbeidet. Også de eldre pastorene og menighetslederne gleder seg over dette og inviterer Impuls bandet til å komme.


Agenda 1 er også kommet i gang igjen og ser videre mot etablering av nye lærefellesskap. De deltar også i det internasjonale A1 fellesskapet.


I det humanitære arbeidet er ICC nå vedtatt etablert som lokal NGO, med ny førstebokstav i navnet: Integral Cooperation Cambodia. To nye lokale organisasjoner er kommet inn som medlemmer og to nye lokale styremedlemmer er valgt. De ønsker at jeg skal fortsette som styreleder og bidra med kontinuitet i overgangen.


De økte inntektene fra Folkehøgskolene gjør at det nå vil startes planlegging av støtte til etablering av flere internater. For to uker siden ble 4 studenter på internatet døpt!


I det hele tatt er vi både imponert og takknemlige for det flotte arbeidet vi får være en del av. Det gir motivasjon til å fortsette og vi håper at også dere vil være med på reisen videre.


Ådne Berge

Leder i Kambodsjastyret


Opmerkingen


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page