top of page

Nådegave.... Hva er det?


Nå er vi på vei inn i et nytt semester og har med oss et nytt tema som blir den røde tråden gjennom høsten. Nådegave er jo et kjent ord, men hva betyr det egentlig? Og hva har det med meg å gjøre?

Ordet som i Bibelen blir benyttet om nådegave kommer fra gresk og er "charisma". Skal vi oversette dette direkte blir det noe i området av "gave mottatt av nåde".

Det handler altså om en gav som vi mottar av nåde, men hvor står det om dette i Bibelen? I første rekke finner vi dette i brevene i det nye testamentet. Følgende kapittel kan være spennende lesning for å se hva Bibelen sier om temaet vårt:

- Romerbrevet kapittel 12

- Efeserbrevet kapittel 4

- 1. Korinterbrev kapittel 12 - 14

Skal vi liste opp en del av de nådegavene vi finner i Bibelen kan vi få en liste i nærheten av dette:

- visdom

- kunnskap

- trosgave

- helbredelse

- mektige gjerninger

- profeti

- bedømme

- åpenbaringer

- tungetale

- tydning av tungetale

- apostel

- lærer

- hjelpetjenester

- styringsoppgaver

- salme

- diakontjenesten

- rettlede

- gi

- forstander

- barmhjertighet

- kjenne hemmeligheter

- evangelist

- hyrde

Ta deg gjerne tid, nå på vei inn i høsten, til å lese disse Bibelstedene. Dersom du tar deg tiden vil du få mye mer igjen for å komme på strosamlingen fremover.

Her er noen enkle spørsmål til refleksjon rundt nådegaver:

- Finner du igjen alle nådegavene fra listen ovenfor?

- I hvilken sammenheng står det om nådegaver i Bibelen, og hvordan tror du det ble forstått av dem det ble skrevet til?

- Er det noe i tekstene som vi kan ta lærdom av i dag, og som du kan relatere til ditt liv?

- Har du en nådegave, eller er det en nådegave du strever etter (1. Kor 12:31)?

- Studer bilde lenger oppe - Sier det noe om nådegaver?

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page