top of page

Nytt semester - rykende ferskt tema!


Tre, høst

Velkommen til et nytt semester med Storsamlinger på Ålgård bedehus. Vi er et spennende fellesskap i stadig vekst og utvikling og vi gleder oss over det som skjer på Bedehuset. Storsamlingen er det felles møtepunktet der vi i alle aldre kommer sammen for fellesskap, forkynnelse, lovsang og bønn. Her får vi lov til å vokse og utfordres i troen, både som kristne og som kristent fellesskap. I år starter vi også vår egen konfirmasjonsundervisning sammen med NLM, noe som også vil være godt synlig på Storsamlingene fremover. Høstsemestret starter med Storsamling 28. august. Her blir det presentasjon av konfirmantene våre, og foreldre / foresatte vil også være med.

Høstens tema:

Nådegaver

.

Nådegaver, evner, bidra

Tema for Storsamlingene i høst er nådegaver og hvordan vi kan bruke våre gaver inn i det kristne fellesskapet og videre i hverdagen. Vi har både inviterte gjestetalere og talere fra egne rekker. Hjertelig velkommen til et nytt semester og vær gjerne med å be om at Storsamlingene skal bli Gud til ære og oss til gavn, slik at vi kan vokse både i kunnskap og kjennskap til Gud.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page