top of page

Hvorfor driver Bedehusforsamlingen arbeid?

I helgen gikk startskuddet for et fantastisk arbeid gjennom Agenda 1. Representanter fra de ulike tjenestegrupper og småfellesskap som drives gjennom Bedehusforsamlingen var samlet til inspirasjonsprosess.

Personer fra lederskapet, styret og storsamlingsgruppen har over de siste årene deltatt i Agenda 1. Da har man vært sammen med andre forsamlinger.

I år ble Agenda 1 tatt med til Ålgård bedehus og arrangert lokalt for første gang! Det gav rom for at mange flere fra småfellesskap og tjenestegrupper kunne delta. Vi hadde en kjempe helg og er bra fornøyd med avviklingen av første lokale Agenda 1. Målet er at dette kan være et inspirasjons- og styringsverktøy for vår forsamling fremover.

Agenda 1 er en prosess hvor vi forsøker å svare på tre spørsmål:

1 - Hva er? Evaluere situasjonen i vår forsamling og arbeidet vi driver.

2 - Hva kan bli? Nye ideer og drømmer.

3 - Hva blir? En handlingsplan for det neste halve året.

Gjennom foredrag og gruppearbeid har vi jobbet med fem spørsmål:

1 - Å stille de rette spørsmålene

2 - Hva er en disippel?

3 - Hvordan gjøre disipler?

4 - Å snu utfordringer til muligheter

5 - Misjonal mulighet: Gjøre disipler

Se galeriet nederst så finner du et oppsummeringshefte.

Neste samling blir 15-16 september 2017. Da vil vi evaluere handlingsplanen som nå ble laget og sette opp ny plan for høsten. Vi håper at vi kan samle representatener fra alle smågrupper/fellesskap og tjenestegrupper i forsamlingen slik at vårt arbeid kan være fokusert og målrettet.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page