top of page

Deledag


Storsamlingsgruppen ledet forsamlingen gjennom en fin gudstjeneste med dåp og åpen mikrofon. Flere personer i forsamlingen ble intervjuet og fortalte litt fra sine liv, i tillegg til frie vitnesbyrd.

La oss huske på dåpsbarnet Aurora og hennes familie fremover.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page